Extern Skribent

Extern Skribent

Tid för handling

Vid årets upplaga av Rikskonferensen Folk och försvar talade såväl statsministern som överbefälhavaren klarspråk med utgångspunkt från försvarsberedningens rapport ”Kraftsamling...

Page 1 of 2 1 2